الزام کاربر به وارد کردن متن یا عدد در یک فرم اکسس

الزام کاربر به وارد کردن متن یا عدد در فرم اکسس 

امروز می خواهیم راجع به این قضیه با هم صحبت کنیم که چگونه کاربر را مجاز به وارد کردم کاراکتر هایی نماییم که مورد نظر ماست . 

بعنوان مثال ما در یک فرمی تکس باکسی داریم که کاربر باید کد ملی خود را درج نماید . 

چگونه کاربر را ملزم نماییم که فقط در این کادر از عدد استفاده نماید ؟ 

چه کنیم که به محض اینکه کاربر به جای اعداد از حروف استفاده نمود از ادامه کار او ممانعت بعمل آوریم ؟ 

و یا فرض کنید که در همین فرم تکس باکسی برای درج نام خانادگی فرد قرار دارد . 

قاعدتا کاربر باید فقط در این کادر از کلمات و حروف الفبا استفاده نماید . 

اما اگر در این کادر بطور عمد و یا سهو اعداد وارد شد چگونه باید مانع از این کار شد ؟ 

البته قبلا در همین در مطلبی تحت عنوان جلوگیری از درج عدد در تکس باکس توسط کاربر در اکسسماژولی را برای این کار معرفی نموده و نحوه کار با آن را توضیح دادیم . 

اما امروز می خواهیم همان کار را در مطلبی با عنوان الزام کاربر به وارد کردن متن یا عدد در یک فرم اکسس به روشی متفاوت به سرانجام برسانیم . 

الزام به وارد نمودن عدد در تکس باکس توسط کاربر 

برای شروع کار فرم زیر را در نظر بگیرید . 

در گام اول می خواهیم کاری کنیم که کاربر فقط مجاز به وارد کردن اعداد در تکس باکس مربوط به کد ملی باشد . 

همانگونه که در تصویر فوق می بینید ابتدا تکس باکس مورد نظر را انتخاب کنید .

از کادر property sheet سربرگ Event  رویداد On key press  را انتخاب نمایید .

طراحی فرم

در رویداد مربوطه کدهای زیر را وارد نمایید .

Private Sub code_meli_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Select Case KeyAscii
Case 48 To 57
Case vbKeyBack
Case Else
MsgBox “لطفا فقط از حروف استفاده نماید . “, vbCritical, “داده نامناسب”
KeyAscii = 0
Exit Sub
End Select

End Sub

 

 

بعد از انجام این کار کافی است که کدهای خود را ذخیره نمایید . 

اکنون اگر به فرم خود برگردید و بخواهید در کادر مربوط به کد ملی خود مقادیری را وارد نمایید  تا مادامی که از اعداد استفاده نمایید مشکلی پیش نخواهد آمد . 

اما  به محض وارد نمودن حتی یک کاراکتر از نوع متن با خطا مواجه شده و پیغام مربوطه به شما نمایش داده می شود . 

 

الزام به وارد نمودن متن در تکس باکس توسط کاربر 

برای تکس باکس باکس بعدی می خواهیم تنظیماتی انجام دهیم که کاربر فقط مجاز به وارد نمودن متن در کادر مربوطه باشد . 

تنظیمات مربوط به این تکس باکس نیز عینا همانند تکس باکس مرحله قبل است . 

اما در اینجا می خواهیم که کاربر فقط مجاز به وارد کردن متن باشد . 

بنابراین در مرحله آخر از کدهای زیر بهره می بریم . 

 

(Private Sub name_KeyPress(KeyAscii As Integer
Select Case KeyAscii
Case 65 To 90, 97 To 122, 1570 To 1740
Case vbKeyBack
Case Else
MsgBox “لطفا فقط از حروف استفاده نمایید  . “, vbCritical,”داده نادرست”

KeyAscii = 0
Exit Sub
End Select

End Sub

در پایان می توانید هر دو تکس باکس خود را تست  نمایید . 

ملاحظه خواهید کرد که به هیچ عنوان برنامه اجازه وارد نمودن حتی یک کاراکتر نا درست را به شما نخواهد داد . 

نظرات خود در خصوص این مطلب  را می توانید در قسمت دیدگاهها درج نمایید . 

 

 

آموزش اکسس بازدید : 1,293 views 15 آوریل, 2019 ۱