ماکروی روز -روز سوم :ذخیره شیتهای اکسل با فرمت PDF

به سومین روز از سلسله مطالب ” ماکروی روز”  خوش آمدید  .

در رو زهای قبلی ماکروهایی را مورد بررسی قرار دایم که در صورت نیاز می توانید از طریق لین کهای زیر به این ماکروها دسترسی پیدا کنید .

مطلب مرتبط : ماکروی روز -روز اول : مخفی کردن شیتها در اکسل

مطلب مرتبط: ماکروی روز -روز دوم : نمایش شیتهای مخفی شده در اکسل 

 

اما امروز و در این مطلب آموزشی می خواهیم به بررسی ماکرویی بپردازیم که با استفاده از آن می توانیم تمام شیت های موجود در یک فایل اکسل را بطور جداگانه در قالب یک فایل مجزا در فرمت PDF ذخیره نماییم .

کدهای VBA

برای شروع یک دکمه را به محیط اکسل خود اضافه نمایید . 

حال قطعه کدهای زیر را برای ذخیره شیتهای اکسل کپی نموده و در محیط  VBA اکسل خود وارد نماییید   .

Sub Button3_Click()

Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
ws.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, “D:\” & ws.Name & “.pdf”
Next ws

End Sub

توضیح عملکرد ماکرو ذخیره شیتهای اکسل

عملکرد این ماکرو ساده است به گونه ای که این کدها در مرحله اول تمامی شیت های موجود در اکسل جاری شما را شناسایی می نماید . 

در گام بعدی یک به یک این شیت ها را در درایوی به نام که طبعا شما می توانید آن را برای خود تغییر دهید ذخیره می کند . 

این ذخیره نمودن هم به این صورت است که اولا هر شیت را به فرمت PDF تبدیل می کند . 

در ثانی نامی که برای هر فایل PDF در نظر گرفته می شود دقیقا با نام شیت مربوطه در اکسل یکی خواهد بود .

 

در آینده با ماکروهای بیشتری در خدمت شما خواهیم بود . 

ذخیره شیتهای اکسل

 

آموزش اکسل,یک ترفند بازدید : 1,404 views 8 فوریه, 2019 ۲