ماکروی روز -روز پنجم: هایلایت یک در میان ردیف های انتخابی

هایلایت یک در میان ردیف های انتخابی

هایلایت ردیف های انتخابی

اگر از دنبال کنندگان سایت Softpluse باشید  حتما با مباحث مربوط به ماکروی روز آشنایی دارید.

ما با استفاده از این مباحث می خواهیم به بررسی قابلیت هایی بپردازیم که ماکروها  دارند .

اینکه ماکرو چیست و چه کارهایی با استفاده از آنها می توان در محیط اکسل انجام داد می توانید از طریق لینک زیر کتابی با همین موضوع را دانلود نمایید.

دانلود کنید : آشنایی با قابلیت ها و  نحوه کار با ماکروها در محیط اکسل ۲۰۱۶ .

معرفی ماکروی مربوط به هایلایت یک در میان ردیف های انتخابی

در پنجمین روز از سلسله مطالب ماکروی روز به بررسی ماکرویی می پردازیم که با استفاده از آن می توانیم یک محدوده را انتخاب نماییم و با اجرای این ماکرو  رنگ زمینه تمامی ردیف های موجود در این محدوده بصورت یک در میان تغییر کند .  

عملکرد این ماکرو به این ترتیب است که ابتدا یک محدوده از سلول ها را انتخاب می کنیم و سپس با فراخوانی کدها تغییر رنگ زمینه ردیف ها بطور یک در میان رخ خواهد داد . 

 

کد های مربوط به ماکرو یه هایلایت یک در میان ردیف های انتخابی

برای این منظور می توانید از کدهای زیر استفاده نمایید . 

sub myrow()
Dim Myrange As Range
Dim Myrow As Range
Set Myrange = Selection
For Each Myrow In Myrange.Rows
If Myrow.Row Mod 2 = 1 Then
(Myrow.Interior.Color = RGB(135, 120, 150
End If
Next Myrow

End sub 

اگر می خواهید بدانید که چگونه می توان از این کدها استفاده نمود و ماکروی مربوطه را اجرا نمود می توانید از مطلب موجود در لینک زیر بهره ببرید . 

مطلب مرتبط : راههای اجرای یک ماکرو در محیط اکسل 

 

در آینده باز هم در قالب مطالب مربوط به ماکروی روز  با ماکروهای کاربردی بیشتری آشنا خواهیم شد . 

بنابراین در آینده نیز همراه ما در سایت softpluse   باشید .

آموزش اکسل بازدید : 739 views 25 آوریل, 2019 ۰