آموزش جامع کار با Queryها در اکسس(قسمت دوم)

در بخش اول از مطلب آموزشی با عنوان آموزش جامع کار با Queryها   به بررسی مبانی مربوط به کوئری ها ، اینکه چند نوع کوئری داریم پرداختیم و بررسی انواع کوئری ها را با بررسی select Query  ها شروع کردیم . 

در شروع به کار بررسی انواع کوئری ، کوئری های از نوع Select را بررسی نمودیم 

سپس عنوان نمودیم که برای اینکه به select Query  های خود حالت پیشرفته تری بدهیم باید از عبارت های شرطی در قسمت مربوط به Criteria  در فیلد مورد نظر خود استفاده نمایم  و  به بررسی تعدادی  از این عبارات شرطی پرداختیم . 

 

مطلب مرتبط : نگاهی جامع به انواع Query  ها و کاربرد آنها در اکسس 

 

حال در این مطلب آموزشی به ادامه آموزش های مربوط به کار با اپراتورها  و عملگرها  و نیز نحوه استفاده از آنها در کوئری های خود خواهیم پرداخت . 

–  استفاده از اپراتور های Between   و  And  در عبارات شرطی 

عملگر Between  وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که شما بخواهید دامنه ای از مقادیر که بین یک حد پایین و یک حد بالا قرار دارند را استخراج نمایید . 

بعنوان مثال به اطلاعات موجود در  جدول زیر توجه کنید . 

آموزش جامع کار با Query ها در اکسس

 

می خواهیم اطلاعات مربوط به افرادی که سن آنها بین ۱۶ سال تا ۲۵ سال است را استخراج کنیم . برای این کار از عملگرهای Between   و  And به شکل زیر استفاده می کنیم . 

 

آموزش جامع کار با Query ها در اکسس

برای حل این مساله می توان از روش دیگری نیز که در آن از اپراتورهای > یا < به همراه اپراتور And  استفاده می شود بصورت زیر  استفاده کنیم .

 

Query

هر دو شکل از  عبارات شرطی در دو Query  بالا نتیجه و خروجی یکسانی دارند . 

در استفاده از اپراتور   And  این نکته را در نظر بگیرید که در واقع با استفاده از این اپراتور می توان چندین شرط را بطور همزمان بر روی یک فیلد اعمال نمود و خروجی  Query    منوط به این است که همه شروطی که با استفاده از اپراتور   And   به هم مرتبط شده اند همزمان با هم درست باشند . 

بعنوان مثال اگر بخواهیم لیست افرادی را که سن کمتر از ۲۰ سال دارند و اسم کوچک آنها محمد است را استخراج کنیم بصورت زیر عمل می کنیم . آموزش جامع کار با Queryها

 

اپراتور OR

 اپراتور  OR همانند اپراتور And  نیز دو یا چند شرط را به طور همزمان اعمال می نماید اما تفاوت آنها در خروجی آنها می باشد به گونه ای که اگر بعنوان مثال دو یا چند  شرط همزمان را با استفاده از اپراتور AND به هم مرتبط کنیم کوئری ما وقتی شامل نتیجه خواهد بود که همه این شروط با هم در خصوص یک فیلد صدق کنند . 

اما این موضوع در خصوص اپراتور OR به این شکل نیست به گونه ای که اگر دو یا چند  شرط را با استفاده از اپراتور Or به هم متصل نمایییم برای داشتن خروجی فقط کافی است یکی از شروط ما به وقوع بپیوندد و نیازی به برقراری همه  شرطها  بطور همزمان نیست . 

بعنوان مثال اگر بخواهیم اسامی افراد کمتر از ۲۰ سال  یا افرادی که نام آنها محمد است را استخراج کنیم مانند تصویر زیر عمل می کنیم . 

آموزش جامع کار با Query ها در اکسس

خروجی این کوئری یا  شامل اسامی افرادی است که نام محمد داشته باشند(  با هر سنی ) و  یا شامل اطلاعات افرادی است که سنی کمتر از ۲۰ سال داشته باشند و در این شرط اسامی افراد هر چیزی می تواند باشد . خروجی این تابع را می توانید در زیر مشاهده نمایید . 

 

آموزش جامع کار با Query ها در اکسس

 

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در ردیف اول هر دو شرط ما که نام محمد و سن کمتر از ۲۰ سال است صدق می کند . 

اما در ردیف دوم نیز با وجودی که نام فرد بغیر از آن چیزی است که ما در Query  خود تعیین کرده ایم اما چون سن فرد کمتر از ۲۰  سال است در خروجی کوئری آورده شده است . 

 

در قسمتهای بعدی از این آموزش به ادامه مبحث  کار با کوئری ها خواهم پرداخت . 

آموزش اکسس بازدید : 2,396 views 14 سپتامبر, 2018 ۰