متن پیشفرض در تکس باکس فرم

 

متن پیشفرض در تکس باکس

 

متن پیشفرض در تکس باکس یکی از مواردی است که حتما تا به حال در حین کار با برخی از برنامه ها و نرم افزارها با آن مواجه شده اید . 

این متن که جنبه راهنمایی برای کاربر  را دارد به گونه ای است که به محض کلیک کردن کاربر در درون تکس باکس بلافاصله متن پیشفرض در تکس باکس ناپدید شده و کاربر می تواند اطلاعات مورد نظر را در آن وارد نماید . 

در این پست آموزشی می خواهیم این ترفند را برای تکس باکس های موجود بر  روی فرم های اکسس به کاربرده تا متنی با همان کیفیت و کاربرد را در برنامه خود ایجاد نماییم . 

 

تنظیم اتو نامبر در اکسس بصورت عدد و متن همزمان 

 

برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید .

ابتدا فرم مورد نظر خود را ایجاد نموده و درون آن تکس باکس های مورد نظر خود  را در آن  قرار دهید . 

 

متن راهنما در تکس باکس اکسس

ما در این مثال از اشیاء با مشخصات زیر بر روی این فرم استفاده می کنیم 

  • تکس باکس مربوط به کد ملی با نام           txt_1
  • تکس باکس مربوط به آدرس ایمیل با نام    txt_2
  • دکمه با نام    Command10

 

در حالتی که فرم در نمای طراحی ( Designe ) خود قرار دارد  کلیدهای ترکیبی ALT +F 11    را  بطور همزمان فشار دهید  تا وارد محیط کد نویسی خود شوید .

 

ماژول در اکسس

در این محیط از طریق منوی   Insert   گزینه   Module   را انتخاب نموده و تمامی کدهای زیر  را  درون این محیط کپی کنید.   

 

Option Compare Database

Private Sub Form_load()
Me.Command10.SetFocus
Me.txt_1 = “کد ملی ۱۰ رقمی می باشد ”
Me.txt_2 = “این قسمت اختیاری است “

End Sub

Private Sub txt_1_lostFocus()

If IsNull(Me.txt_1) Or Me.txt_1 = “” Then
Me.txt_1 = “کد ملی ۱۰ رقمی می باشد ”
Else
If Me.txt_1 <> “کد ملی ۱۰ رقمی می باشد” Then
Exit Sub

End If
End If

End Sub

Private Sub txt_2_lostFocus()

If IsNull(Me.txt_2) Or Me.txt_2 = “” Then
Me.txt_2 = “این قسمت اختیاری است ”
Else
If Me.txt_2 <> “این قسمت اختیاری است ” Then
Exit Sub

End If
End If
End Sub

Private Sub txt_1_gotFocus()

If Me.txt_1 = “کد ملی ۱۰ رقمی می باشد ” Then
Me.txt_1 = “”
Else
If Me.txt_1 <> “کد ملی ۱۰ رقمی می باشد” Then
Exit Sub

End If
End If

End Sub

Private Sub txt_2_gotFocus()

If Me.txt_2 = “این قسمت اختیاری است ” Then
Me.txt_2 = “”
Else
If Me.txt_2 <> “این قسمت اختیاری است ” Then
Exit Sub

End If
End If

End Sub

اکنون  دوباره می توانید به محیط  کاری اکسس خود بازگشت نموده و با اجرای فرم خود مشاهده خواهید نمود که متن پیشفرض در تکس باکس  درج شده ااست و به محض کلیک نمودن در هر تکس باکسمتن پیشفرض در تکس باکس مربوط به همان تکس باکس ناپدید می شود .

 

 

آموزش اکسس2016 بازدید : 484 views ۱۱ مرداد, ۱۳۹۶ ۰