الزام کاربر به پرکردن اطلاعات تکس باکس

الزام کاربر به پرکردن اطلاعات تکس باکس در   یک فرم  اکسس

بسیاری از مواقع پیش می‌آید که فرمی حاوی یک یا  چندتکس باکس را طراحی نموده و جهت دریافت اطلاعات مدنظر خود آن فرم را در اختیار کاربر قرار می‌دهید.

حال موارد زیر را در نظر بگیرید: 

مورد اول اینکه بخواهید که  کاربر یک یا چند تکس باکس شما را حتما تکمیل نموده و آنها را خالی از اطلاعات نگذارد

مورد دوم اینکه بخواهید اکسس به طور خودکار بر ورود اطلاعات در تکست باکس های   مورد نظر شما نظارت داشته باشد و احیاناً اگر کاربر اطلاعات مورد نظر شما در تکست باکس معینی را وارد نکرد اکسس به طور خودکار نام تکست باکس مربوطه را به همراه یک پیغام مناسب به کاربر نمایش دهد و از وی بخواهد که اطلاعات مربوط به این تکست باکس را وارد نمایید. 

به عنوان مثال فرم زیر را ملاحظه نمایید

 در این فرم ۴ تکست باکس وجود دارد و کاربر حتما  باید تکست باکس های مربوط به نام و نام خانوادگی و کد ملی را تکمیل نماید در غیر اینصورت اکسس  پیغام مناسبی را به کاربر نشان می دهد که شامل نام تکست باکس خالی گذاشته شده بوده  و  با پیام مناسب لزوم تکمیل این تکس باکس را به اطلاع او می رساند . 

اما در این بین  پر کردن تکست باکس مربوط به کد پستی برای کاربر الزام‌آور نیست. 

منظور مراحل زیر را دنبال نمایید. 

فرم خود را ایجاد نمایید.

تکست های مربوط به دریافت اطلاعات را درون فرم خود قرار دهید.

الزام کاربر به پرکردن اطلاعات تکس باکس

 در مرجله بعد دکمه ای را نیز بر روی فرم خود قرار دهید . 

هنگامی که فرم شما در نمای Design  قرار دارد  دکمه موجود در فرم خود را انتخاب نموده و از طریق   کادر Property sheet   و  از  سربرگ Event   رویداد on-click   را انتخاب نمایید. 

 

حال کد های زیر را کپی نموده و در بین خطوط ابتدایی و انتهایی روال مربوط به رویداد On -click  قرار دهید . 

Private Sub Command5_Click()

Dim ctl As Control
Dim frm As Form

Set frm = Forms!form2

For Each ctl In frm.Controls

If ctl.ControlType = acTextBox Then
If ctl = “” Or IsNull(ctl) Then
If ctl.Tag = “*” Then
MsgBox “the field _” & ctl.name & “_ is blank “

End If
End If
End If
Next ctl

End Sub

 

 

 

حال می‌خواهیم  که فیلد مربوط به کد ملی  به هیچ عنوان از سوی کاربر خالی از اطلاعات نماند.

برای اینکه تعیین کنیم که وارد نمودن اطلاعات در این تکس باکس اجباری می باشد بایستی تکس باکس مربوط به کد ملی  را انتخاب نموده از پنجره   property  sheet     وارده سربرگ Other  شده در کادر مربوط  به Tag   از علامت  *   استفاده کنیم. 

 

الزام کاربر به پرکردن اطلاعات تکس باکس

شبیه به کاری که برای تکس باکس مربوط به کد ملی انجام دادیم  نیز برای تکست باکس های مربوط به نام خانوادگی و کد ملی تکرار نموده و خاصیت Tag  آنها را ستاره دار می کنیم. 

اکنون اگر فرم خود را اجرا نموده و اطلاعات خود را در تکست باکس های مربوطه وارد نمایید  اگر یکی از فیلدهایی که اطلاعات وارد شده در آن ضروری میباشد را خالی از اطلاعات بگذارید اکسس از شما خطا گرفته و پیغامی همراه  با  نام تکست باکس مربوطه را به شما نمایش میدهد و از شما می خواهد که اطلاعات لازم در این تکست باکس  را  وارد نمایید. 

آموزش اکسس بازدید : 567 views ۱۴ آذر, ۱۳۹۷ ۰