کار با merge & unmerge در اکسل

merge & unmerge در اکسل

merge کردن عبارت است از ادغام دو یا چند سلول با یکدیگر و ایجاد یم سلول بزرگتر .

برای ادغام نمودن سلول ها فقط کافی است که دو یا چند سلول مورد نظر خود را به حالت انتخاب درآورید سپس از از سربرگ Home  از داشبورد Alignment گزینه Merge & Center  را انتخاب نمایید .

اکسل سلول های مورد نظر شما را در هم ادغام نموده و مقادیر موجود در سلول جدید را در قسمت وسط سلول نمایش می دهد .

فرآیند merge  کردن سلول ها در واقع راهی است که با استفاده از آن   خوانایی فایل اکسل خود را برای کاربر افزایش می دهیم .

بعنوان مثال به تصویر زیر دقت نمایید .

کار با merge & unmerge در اکسل

ما در تصویر فوق بدون استفاده نمودن از  خاصیت merge  سلول ها  قادر به ایجاد ساختار فوق نبودیم.

اما با استفاده از این خاصیت به راحتی می توانیم شیت های اکسل را برای دریافت اطلاعات و یا نمایش بهتر آنها مدیریت نماییم .

در فرآیند ادغام نمودن سلول ها با استفاده از خاصیت merge  کردن باید این نکته را در نظر بگیرید که برای ادغام سلول ها حتما یک سلول حاوی مقادیر را با دو یا چند سلول خالی  با هم ادغام نمایید .

چرا که هر سلول اکسل در آن واحد فقط می تواند یک متن یا عدد و یا فرمول را در خود نگه دارد و اگر شما بخواهید دو یا چند سلول را که همگی دارای مقادیری هستند را با هم دیگر ادغام نمایید اکسل پیغام زیر را برای شما نمایش می دهد .

 

کار با merge & unmerge در اکسل

 

این پیغام عنوان می کند که اگر این تعداد از سلول ها را با هم ادغام نمایید از آنجا که  یکی از این سلول ها دارای مقادیر هستند فقط اطلاعات اولین سلول از سمت راست یک ردیف و یا اطلاعات بالاترین سلول از سمت راست یک محدوده را در سلول ادغام شده وارد نموده و تمامی اطلاعات موجود در سایر سلول ها حذف می شوند .

فرآیند un merge  کردن سلول ها بر عکس فرآیند merge  کردن است .

کافی است سلول های ادغام شده را انتخاب نموده و بر روی گزینه unmerge  کلیک نمایید .

 

unmerge

 

حالات مختلف merge

merge  & center cell : این گزینه دو یا چند سلول را با هم ادغام می نماید  و تراز بندی مقادیر جدید را بطور خودکار در وسط سلول قرار می دهد .

فرآیند merge  کردن دارای حالات مختلفی است که در زیر به آنها اشاره می کنیم :

merge -across :  اگر یک محدوده از سلول ها که در چند ردیف کنار هم قرار گرفته اند  را انتخاب کنید با استفاده از این گزینه سلول ها مربوط به هر ردیف را در همان ردیف برای شما ادغام می نماید .

merge cell :  این گزینه دو یا چند سلول را با هم ادغام می نماید اما تراز بندی مقادیر جدید را بطور خودکار در وسط سلول قرار نمی دهد .

 

محدودیت های قابلیت Merge 

 استفاده از قابلیت merge  در برخی موارد دارای محدودیت هایی است که در حین استفاده از این قابلیت باید آنها را مورد توجه قرار داد . 

این موارد عبارتند از : 

  1. شما سلول هایی موجود در یک جدول را نمی توانید با همدیگر ادغام نمایید . 
  2. ادغام کردن سلول ها می تواند بر روی فرآیندهای Filtering  و یا sort  داده ها تاثیر بگذارد . 
  3. ادغام نمودن سلول ها می تواند در فرمول نویسی VBA خطاهایی را بطور ناخواسته ایجاد  نماید .

بعنوان مثال اگر سلول های A1  تا D1  را با هم ادغام نمایید قطعه کد زیر به جای انتخاب یک ستون ۴ ستون را انتخاب خواهد نمود .

 

(Range(B:B

امیدوارم این مطلب نیز برای شما کاربردی بوده باشد . 

آموزش اکسل بازدید : 439 views 14 ژانویه, 2019 ۰